Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku to sposób na ograniczenie kosztów energii cieplnej w sezonie grzewczym. Obecnie jest to już standardem. Ze względu na normy cieplne przyjęte w latach dziewięćdziesiątych (współczynnik przenikania ciepła U= 0,3 W/(m?K)), praktycznie wszystkie budynki wybudowane w latach 80-tych i wcześniej wymagają docieplenia ścian zewnętrznych.

Ocieplanie domów, w których współczynnik przenikania ciepła [U] kształtuje się na poziomie> 1 W/(m?K), ma to zdecydowane uzasadnienie ekonomiczne. Koszty poniesione na ocieplenie budynku szybko się zwrócą. Jednak w niektórych przypadkach warto przemyśleć tą inwestycję, ponieważ spore nakłady finansowe mogą się przedłożyć na stosunkowo niewielkie oszczędności. W latach 60-tych normy określały współczynnik przenikania ciepła na poziomie 1,163 W/(m?K), zaś w latach 80-tych został on zmniejszony do 0,75 W/(m?K) . Obecnie U= 0,3 W/(m?K) dla ścian wielowarstwowych oraz U ? 0,5 W/(m?K) dla jednowarstwowych. Zatem można jednoznacznie stwierdzić, że większość domów z przed trzydziestu lat nie spełnia obecnych norm cieplnych.

Trudno jest precyzyjnie wyznaczyć granicę opłacalności przy termicznym izolowaniu ścian. Wymierne efekty ekonomiczne może przynieść nawet docieplenie stosunkowo przytulnego i ?ciepłego? domu. Specjaliści przyjmują, że w domach stawianych przed 1990 rokiem, ściany o grubości 38-51 cm (niezależnie od użytych materiałów) mają ciepłochronność na poziomie 1 W/(m?K).

Jeżeli przyjąć, że w budynku o powierzchni 150 m? powierzchnia ścian wynosi około 200 m?, to łatwo wyliczyć, że przez nieocieplone ściany ?znika? w sezonie grzewczym blisko 12 000 kWh. Roczny koszt ?uciekającego? ciepła przekracza, zatem 2,5 tys. złotych! Jeżeli w wyniku zaizolowania ścian uda się zmniejszyć współczynnik przenikania ciepła do poziomu 0,28 W/(m?K), to ilość traconej energii spadnie do około 1/3 pierwotnej wartości.

Biorąc to pod uwagę można przyjąć, że koszt inwestycji związanej z dociepleniem domu zwróci się po około 10 latach. Jeżeli natomiast ściany domu mają stosunkowo niski współczynnik przenikania ciepła (0,5-0,6 W/(m?K), to inwestycja związana z izolacją termiczną wydłuża się (bardzo długi czas zwrotu inwestycji). Warto w takim przypadku rozważyć sensowność docieplenia dachu, podłogi czy wymianę okien. W takim wypadku argumentem przemawiającym jednak za podjęciem prac termomodernizacyjnych może być zły stan elewacji i konieczność jej odnowienia.