Generalnie rury i złączki miedziane charakteryzują się dość łatwymi, trwałymi i szczelnymi połączeniami. Dzięki czemu instalacje te służą nam na długie lata, bez przecieków i pęknięć. Dobrze wykonane połączenia z miedzi to praktycznie gwarancja na wieki. W jaki zatem sposób można łączy złączki miedziane ?

Do wykonania instalacji z rur i łączników miedzianych stosuje się połączenia nierozłączne (lutowanie kapilarne lutem twardym lub miękkim oraz zaprasowywanie) lub połączenia rozłączne (za pomocą złączek wykonanych z miedzi, brązu lub mosiądzu, poprzez połączenie zaciskowe skręcane).

Lutowanie kapilarne

Najpopularniejszą metodą łączenia instalacji CO z miedzi jest lutowanie kapilarne. Lutowanie lutem miękkim (temp. topnienia 220-250oC) stosowane jest w przypadku rur i złączek miedzianych o średnicy do 28 mm. Lut twardy (temp. topnienia 630-890oC) natomiast stosuje się do przewodów o średnicy większej niż 28 mm.

Popularność tej metody wynika głównie z niskiej ceny łącznika do lutowania kapilarnego. Decydując się jednak na nią należy pamiętać, że instalacja wymaga doświadczonego i fachowego instalatora o wysokich kwalifikacjach.

Zaciskanie

Popularnym sposobem łączenia złączek i rur miedzianych instalacji grzewczych jest także zaciskanie. Przy tej metodzie wykorzystuje się specjalny łącznik z elastyczną uszczelką, która po zaprasowaniu za pomocą specjalistycznej zaciskarki, tworzy trwałe, nierozłączne połączenie.

Wybierając tę metodę należy przygotować się na wyższe koszty instalacji, gdyż łącznik zaprasowywany jest znacznie droższy od łącznika używanego przy lutowaniu kapilarnym. Zaletą tego sposobu jest jednakże krótszy czas montażu oraz możliwość zatrudnienia instalatora o niższych kwalifikacjach. Połączenia przez zaciskanie są również bardziej estetyczne.

Zaprasowywanie

Alternatywą dla łączenia rur miedzianych poprzez lutowanie jest metoda zaprasowywania. Ideą połączenia zaprasowywanego jest złącze, które składa się z prostego odcinka przewodów rurowych oraz szeregu kształtek takich jak łączniki miedziane proste, trójniki miedziane, kolana miedziane zaciśnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia.

Metoda ta zapewnia szybszy montaż instalacji. W zależności od średnicy rury miedzianej, zaprasowywanie zajmuje od 30 do 50% mniej czasu w porównaniu z lutowaniem. Sposób ten gwarantuje również bezpieczeństwo pracy instalatora, który unika kontaktu z otwartym ogniem. Dodatkowo złączka zaciskowa stosowana do instalacji CO charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i nie rozszczelnia się w temp. 650°C przez okres 30 min. Czas ten pozwala na bezpieczną ewakuację ludzi z miejsca pożaru.