Brodziki prysznica czy wanny są miejscami gdzie często przecieka woda do przestrzeni pod misą wannową czy brodzikową natrysku. W tym wypadku należy nie tylko zadbać o zaizolowanie samej podłogi, ale także o prawidłowe uszczelnienie styku brodzika lub wanny ze ścianą. Przebieg prac zależy od sposobu wykończenia wnęki, czyli czy okładzina z płytek dochodzi do podłogi, czy do krawędzi misy wannowej lub brodzikowej.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie brodzika w taki sposób, aby płytki stanowiące okładzinę ściany zachodziły na niego. Taki układ jest zgodny z kierunkiem spływu wody, może ona ściekać z płytek bezpośrednio na rant i ścianki brodzika lub wanny, dzięki czemu ryzyko wciekania wody pod spód jest tu najmniejsze.

Między okładziną a brodzikiem lub wanną należy pozostawić szczelinę dylatacyjną, aby mógł swobodnie pracować pod wpływem obciążenia podczas kąpieli. Oczywiście przez nieosłoniętą szczelinę przedostawałaby się woda, dlatego trzeba wypełnić ją masą wodoodporną albo silikonem -takim, który jest odporny na rozwój mikroorganizmów, a o nie w łazience nietrudno oraz wodoodporny. Uszczelnienie musi mieć właściwości elastyczne, ważne też, aby dobrać je do szerokości spoiny. Takim silikonem jest uniwersalny uszczelniacz CX-80 Professional, który jako elastyczna wodoodporna masa, służąca do uszczelniania lub klejenia, łączy w sobie wszystkie te zalety. Doskonale i  szybko wiąże ze sobą różnego typu materiały. Przy wielu silikonach sanitarnych wymagane jest odczekania pewnego okresu czasu ( np. 24 godziny), aby masa się w pełni utwardziła i związała. Tutaj nie ma takiej potrzeby.  Ponadto sprawdza się w warunkach wysokich i niskich temperatur oraz w wilgotnym środowisku.  Silikon powinno się wciskać w szczelinę, stojąc wewnątrz brodzika, aby go obciążyć. Styk się wówczas rozszerza, umożliwiając zmieszczenie odpowiedniej ilości masy izolacyjnej ? bez tego podczas kąpieli spoina byłaby stale rozciągana i w końcu mogłaby ulec rozerwaniu.

W przypadku gdy okładzina ściany dochodzi do podłogi, nie ma możliwości wsunięcia brodzika pod spód i trzeba dosunąć go do wierzchu płytek. Takie rozwiązanie stwarza większe zagrożenie powstania przecieku, bo woda spływa bezpośrednio wzdłuż styku i na pewno wpłynie w każdą nieszczelność. Dlatego uszczelnienie musi być ułożone dwuwarstwowo.

Pierwszą warstwę silikonu CX-80 nakłada się z boku, na te powierzchnie krawędzi brodzika, które będą dociśnięte bezpośrednio do płytek. Po związaniu masy wykonuje się drugą, zewnętrzną warstwę uszczelnienia. Ten sam silikon wyciska się wzdłuż szczeliny w analogiczny sposób jak w przypadku okładziny zachodzącej na brodzik.