Uzyskanie pozwolenia na budowę to żmudny proces, złożony z poszczególnych etapów. Pokonanie ich zbliża nas do budowy wymarzonego domu

Kiedy już zakupimy działkę, a zanim zostaniemy wpisani do księgi wieczystej, możemy posiłkować się aktem notarialnym zakupu działki. Dokument ten musimy zabierać ze sobą do poszczególnych urzędów. Daje on nam możliwość dysponowania działką, jako naszą prawna własnością.

Istotny jest wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Można go uzyskać w Urzędzie Miasta lub też lokalnym Starostwie Powiatowym. Część gmin zamieszcza plany na stronach internetowych urzędów, co znacznie ułatwia dostęp do nich. Ważne jest również uzyskanie warunków przyłączenia mediów, które pozyskamy w odpowiednich wydziałach jednostek, które są odpowiedzialne za dostarczanie mediów.

Kiedy mamy już wypis i wyrys  oraz uzyskaliśmy warunki przyłączenia mediów, nadszedł najlepszy okres na poszukanie odpowiedniego projektu, który wpasuje się w wymagania stawiane z urzędu. Kolejny etap to znalezienie projektanta adaptującego, szczególnie takiego,  który  współpracuje z konstruktorem elektrycznym i sanitarnym.

Jeżeli na działce znajdują się drzewa, których obwód przekracza 50 cm a wysokość 150 cm i nie są to drzewa owocowe, należy sporządzić inwentaryzację zieleni, ponieważ podlega ona ochronie miejscowego zarządu zieleni.

Bardzo ważnym dokumentem jest decyzja dotycząca lokalizacji zjazdu z drogi publicznej. Jeżeli na mapie do celów opiniodawczych nie ma zaznaczonego owego zjazdu, wówczas koniecznie należy zwrócić się do lokalnego zarządcy dróg o wyznaczenie zjazdu.

Ostateczną decyzję o pozwolenie na budowę wydaje właściwy dla miejsca budowy organ architektoniczno- budowlany. Podstawą jest wniosek inwestora. Do wniosku dołączyć należy projekt w czterech egzemplarzach. Projekt musi być zgodny z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, łącznie z pozwoleniami, uzgodnieniami, i opiniami wynikającym z przepisów. Należy również dołączyć decyzję o prawie do dysponowania działką oraz decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli sprawa nie jest skomplikowana, urząd w ciągu 65 dni wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę.