Poprawnie wykonane ocieplenie poddasza zapewni ochronę przed wilgocią, jak również sprawi, że w domu będzie ciepło

Do ocieplenia poddaszy stosuje się produkty z wełny mineralnej, ponieważ jest to najlepszy materiał do tego typu zadania. Wełna ma bowiem bardzo dobrą izolacyjność cieplną oraz co istotne dużą zdolność do przepuszczania pary wodnej, do tego jest dosyć lekka i niepalna.

Optymalna grubość ocieplenia to 30- 40 cm. Jest to spora ilość wełny więc układa się ją w dwóch warstwach. Pierwszą układa się między krokwiami. Jej grubość zależna jest od wysokości krokwi, ale najczęściej jest to 18-20 cm. Bardzo ważne jest odpowiednie przycięcie wełny.  Docięte kawałki muszą być o 1,5- 2 cm szersze niż odległość między krokwiami. Wełna ulega bowiem rozprężeniu, dlatego dobrze jest aby potem nie obsunęła się pod własnym ciężarem. Koniecznie trzeba też dopilnować, aby nie wypychała folii wstępnego krycia na zewnątrz. Drugą warstwę wełny mineralnej układa się poniżej krokwi, a dokładnie, prostopadle do nich, pomiędzy profilami systemów suchej zabudowy. Jej grubość zależna jest od długości wieszaków mocujących ruszt. Najczęściej jest to 14 cm.

Następnie układa się folię paroizolacyjną, której zadaniem jest ograniczenie przepływu pary wodnej, która to napływa z wnętrza budynku. Jej zadaniem jest również ochrona wełny mineralnej przed zawilgoceniem. Najczęściej stosuje się folię polietylenową. Tu najważniejsze jest szczelne wykonanie wszystkich połączeń. Rodzaj paraizolacji musi być dostosowany do ułożonej na dachu folii wstępnego krycia. Im większa jest paroprzepuszczalność folii, tym mniej może być szczelna paraizolacja. Paraizolację należy wykonać, ponieważ jej brak może doprowadzić do skraplania pary wodnej pod folią i w następstwie zawilgocenia wełny. Możemy z niej zrezygnować tylko w przypadku, gdy pod samym dachem znajdują się tzw pomieszczenia suche, czyli na pewno nie łazienki, pralnie itp., również wówczas, gdy wstępne krycie wykonane jest z membrany o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności i do tego zastosowano system wentylacji mechanicznej.