Jaka powinna być wygodna i bezpieczna instalacja wodno- kanalizacyjna? Z pewnością nie może się zatykać, wydawać nieprzyjemnych zapachów oraz być szkodliwa dla zdrowia

Projekt instalacji wodno- kanalizacyjnej musi wykonać doświadczony specjalista. Określi on zapotrzebowanie mieszkańców na wodę oraz wytyczy układ rur, poziomów, pionów oraz podejść kanalizacyjnych a także dobierze materiały wykończeniowe. Standardowa instalacja składa się z przewodów rurowych oraz osprzętu, takiego jak łączniki, przewody spustowe, zawory, wodomierze, które służą do przesyłania wody i odprowadzania ścieków.

Wytyczenie rur kanalizacyjnych oraz wodnych musi odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Należy pamiętać o układaniu przewodów poniżej rur gazowych oraz kabli elektrycznych. Rury z ciepłą wodą muszą znajdować się minimum 10 cm powyżej rury z zimną. Przewody można ukryć w ekranach ściennych, albo tradycyjnym sposobem poprowadzić je po ścianie. Natomiast rury po zamontowaniu pod tynkiem trzeba umieścić w elastycznej osłonie karbowanej, która to chroni je przed uszkodzeniami oraz naprężeniami. Na każdym pionie musi być także zamontowany wodomierz a także zawór otwierający i zamykający przepływ wody.

Są dwa sposoby doprowadzenia wody do urządzeń sanitarnych. W pierwszym sposobie przewód główny zasila rozdzielacz, od którego są poprowadzone osobne przewody do poszczególnych punktów poboru. Na pewno zaletą tego sposobu jest krótki czas montażu, ponieważ instalacja wymaga tylko kilku połączeń. W drugim sposobie, tj. równoległym na rurach rozprowadzających montuje się trójniki, do których dołącza się krótkie podejścia do urządzeń sanitarnych. Kształtkami łączy się odcinki rur.

Dobrym pomysłem na poprawienie jakości wody jest zastosowanie filtra. Filtry mechaniczne chronią wodę przed piaskiem, rdzą, żwirem, natomiast węglowe usuwają związki organiczne, zawiesiny, poprawiają sam zapach i smak wody. Bardzo dobrze sprawdzają się wkłady z odwróconej osmozy, które usuwają ponad 90% zanieczyszczeń.