Instalację elektryczną należy zamontować na podstawie projektu, w którym ujęte są wszystkie podstawowe rozwiązania oraz parametry, w tym schemat instalacji oraz dobrane odpowiednie materiały.

Projekt instalacji elektrycznej wykonuje się na podstawie technicznych warunków przyłączenia określonych przez zakład energetyczny. Wybudowanie przyłącza oraz wykonanie instalacji wewnętrznych należy powierzyć osobie uprawnionej do wykonania takiej czynności.

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym składa się z części zewnętrznej oraz wewnętrznej. Część zewnętrzna składa się ze złącza oraz przyłącza, czyli przewodów łączących złącze z siecią. Złącze najlepiej, aby znajdowało się na zewnątrz budynku.

Przyłącze może być podziemne kablowe, lub też napowietrzne, jednofazowe lub trójfazowe. Istnieje instalacja wtynkowa, podtynkowa, natynkowa. W instalacji wtynkowej przewody prowadzone są na powierzchni ścian, bezpośrednio pod tynkiem. Mocuje się je na nieotynkowane ścianie za pomocą gwoździ, klamerek, drutów i zarzuca zaprawą murarską. W instalacji podtynkowej przewody elektryczne przebiegają w bruzdach wykutych w ścianie. Umieszcza się w nich specjalne rurki przeznaczone na przewody. Kiedy ściana zostanie otynkowana i wyschnie, wprowadza się do rurek przewody elektryczne. Z całą pewnością zaletą tego typu instalacji jest możliwość wymiany przewodów bez konieczności kucia ściany. Instalacja natynkowa polega na tym, że przewody biegną na zewnątrz ściany, na powierzchni tynku. Instalację tego typu stosuje się najczęściej w pomieszczeniach, gdzie jest duża wilgotności, typu piwnica, garaż, pralnia. Przewody przymocowuje się za pomocą metalowych opasek oraz gwoździ.

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym musi być wyposażona w urządzenie do pomiaru zużytej energii. Służy do tego licznik jedno lub dwutaryfowy. Licznik jednotaryfowy stosuje się w przypadku pobierania przez całą dobę energii elektrycznej w tej samej cenie, natomiast licznik dwutaryfowy instaluje się, gdy np. w porze nocnej pobieramy tańszą energię do ładowania pieca akumulacyjnego. Rodzaj układu pomiarowego mamy wyszczególniony w projekcje technicznym przyłącza.