Odnawialne Źródła Energii (OZE) stają się coraz bardziej popularną alternatywą ( w stosunku do tradycyjnych pieców) na tanią oraz ekologiczną energię również w naszym kraju. W krajach rozwiniętych przydomowe wiatraki, czy zainstalowane na dachach kolektory słoneczne, a także pompy ciepła, wykorzystujące energię geotermalną są powszechnym wizerunkiem miast, miasteczek oraz wsi. 

Stosowanie ekologicznych rozwiązań w technice grzewczej  jest przejawem dbałości o środowisko naturalne, a także świadczy o gospodarności i oszczędności. Polska obecnie jest przede dniu ratyfikowania ustawy OZE, która ma jednoznacznie regulować od strony prawnej instalację, eksploatację, a także odbiór energii z OZE w naszym kraju. W raz z ustawą polski rząd przymierza się do wprowadzenia tzw. Taryf fit (funkcjonujących już od wielu lat  w krajach zachodnich), czyli naliczanych konkretnych stawek za kWh odprowadzanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W lipcu bieżącego roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał tzw. ustawę Mały Trójpak, mającą na celu wsparcie w kierunku energetyki prosumenckiej OZE, a także wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu. Można powiedzieć że to już konkretny krok ku dynamicznemu rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne w naszym kraju, przydomowe elektrownie wiatrowe czy kolektory słoneczne nie zaspokoją 100 % zapotrzebowania na energię elektryczną czy cieplną w naszych domach. Jednakże wspomogą pracę tradycyjnego układu CO np. z kotłem z podajnikiem. Co już w znaczny sposób powinno zmniejszyć wydatki na energię w naszym gospodarstwie domowym. Obecnie kolektory słoneczne najczęściej używane są do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u), gdzie pokrywają około 80 % ( jak twierdzą sami użytkownicy) zapotrzebowania na to medium.

Ponadto od lipca 2010 do końca roku 2020 inwestorzy indywidualni i podmioty gospodarcze  mogą się starać  o dofinansowanie na zakup i instalacje kolektorów słonecznych z funduszy unijnych. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu  kosztami kwalifikowanymi do otrzymania dotacji są:

  • koszt projektu budowlano-wykonawczego instalacji sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę z uprawnieniami do projektowania;
  • koszt nabycia nowych instalacji (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika ciepłej wody użytkowej, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
  • koszt zakupu ciepłomierza;
  • koszt montażu kolektora słonecznego;
  • podatek od towarów i usług (VAT), chyba że beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (dotyczy wspólnot mieszkaniowych) lub ubiegania się o zwrot VAT.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek w placówce banku (realizującej program współfinansowania ) w raz z wnioskiem o kredyt na realizacje projektu.