Czemuż wszyscy wychodzą przez drzwi?

Czemuż nikt nie wybiera drogi zgodnej z wolą niebios?

Konfucjusz